Udskriv


August Frederik Carl NeumannFra "St. Croix This Week" september 2015 bringer vi her en artikel "Et historisk Landkort" skrevet af selskabets mangeårrige medlem Nina York. Artiklen handler om et historisk landkort tegnet af August Frederik Carl Neumann, der var en af stifterne af Dansk Vestindisk Selskab.

Men lige så interessant er Nina Nyorks fortælling om August Frederik Carl Neumann. Artiklen gengiver vi som Nina har skrevet den - på både amerikansk og dansk.

Artiklen kan også ses her i den originale udgave.

Læs også artikel skrevet af William Flemming Cissel.

Here is an Antique hand-drawn and dated 1913 large map of St. Croix by August Frederik Carl Neumann who was born in Denmark in the late 1860s.

His entire career was in the Danish Army, in the artillery branch. He graduated from the prestigious Elevskole (Officer Candidate School).

After serving in several artillery units in Denmark, he volunteered for service in the Danish West Indies (from mid 1890s in St. Thomas, and from 1900-1914 in Christiansted, St. Croix).

In addition to his military duties in the Danish West Indies, Neumann served as government surveyor (this ties in with the St. Croix hand-drawn map) and was very active in the Christiansted community.

Neumann and his family returned to Denmark shortly after the outbreak of World War I, where he continued his career as a professional artilleryman.

Shortly after the transfer of the Danish West Indies to the U.S. on March 31st, 1917, Neumann and several others of his military colleagues, who had served in Christiansted, founded the Dansk Vestindiske Selskab (Danish West Indian Society) to memorialize the historical and cultural ties between Denmark and its former tropical colony.

He was elected the first President of the Society, and held that office for many years. August Neumann was made a Knight of the Order of Dannebrog by King Christian X before he died in Copenhagen in the mid 1950s.

This important, large (72" X 31") St. Croix map is an original one-of-a-kind and in mint condition and a historically significant piece of St. Croix's heritage.

It can be viewed at the Bassin Gallery on Company Street, Christiansted.
Et stort historisk land-kort af St. Croix dateret 1913 udført af August Frederik Carl Neumann som blev født i Danmark sidst i 1860erne.

Hele hans karriere var i den danske hær i artilleriet. Han afgik med eksamen fra den ansete elevskole.

Efter at have gjort tjeneste i flere artillerikompagnier i Danmark meldte han sig til tjeneste i dansk Vestindien ( fra midt i 1890erne på St. Thomas, og fra1900-1914 i Christiansted, St. Croix.)

Foruden sin militærtjeneste arbejdede Neumann også som offentlig landmåler (derfor dette håndtegnede landkort) og var meget aktiv i Christiansteds folkeliv.

Neumann og hans familie vendte tilbage til Danmark kort efter første verdenskrigs udbrud, hvor han fortsatte sin karriere som professionel artillerist.

Kort efter overdragelsen af øerne til U.S.A. d. 31. marts 1917, grundlagde Neumann og flere af hans militærkolleger der havde gjort tjeneste i Christiansted Dansk Vestindisk Selskab for at hylde de historiske og kulturelle bånd der binder Danmark og dets tidligere tropekoloni.

Han blev valgt til formand af selskabet og holdt den post i mange år. August Neumann blev udnævnt Ridder af Dannebrog af kong Christian X inden han døde i København midt i 1950erne.

Dette store landkort af St. Croix er det eneste originale og er i fin stand - et historisk stykke af St. Croix's kulturarv. Dette interessante landkort vises på Gallery Bassin på Company Street i Christiansted. 
Tilbage