Udskriv


Grete Bentzen 100 årGrete Bentzen fylder 100 år
Ofte nævnes det her i bladet, hvordan Dansk Vestindisk Selskab hele tiden får nye medlemmer.

Men nu vil jeg skrive om det ældste medlem, vi har i selskabet.

Jeg har nøje gennemgået vores medlemslister, men jeg kan ikke finde nogen, der er blevet indmeldt før 1961.

Dengang skulle man enten have arbejdet ude på øerne, eller man skulle have været født derude. Og det er i den sidste kategori vi skal finde Grethe Bentzen, medlem siden januar 1961.

Men Grethe Bentzen er ikke blot det medlem, der har den største anciennitet. For 100 år siden, helt nøjagtigt den 23. april 1907, blev den lille Grethe født på St. Croix på plantagen La Grange ved Frederiksted.

Lille Grethe var et barnebarn af G.A. Hagemann, som dengang var et stort navn både hjemme i Danmark (bl,a, direktør for De Danske Sukkerfabrikker) og på St. Croix (ejede flere plantager og havde anlagt fællessukkerkogerierne).

Grethe Hagemann flyttede til Danmark som ganske ung, men både hun og hendes familie har altid holdt forbindelsen til St. Croix ved lige.

Grethe Bentzen har både rejst  på besøg til St Croix samt været vært for Friends of Denmark. Og i 2001 reagerede hun på en opfordring fra DVS medlemsblad, om at lade Ole Bidstrup (som dengang var bladets redaktør) affotografere gamle vestindiske fotografier.

Da jeg talte i telefon med Grethe Bentzen for et par måneder siden, indrømmede hun, at hun var stoppet med at køre i bil.

Men hun fulgte skam ivrigt med i medlemsbladet, som også lige fik et par kommentarer med på vejen.

Hun så frem til sin fødselsdag, for som hun sagde: ”Der er jo ikke så mange, som bliver så gammel som mig! Mon jeg ikke er det eneste medlem I har, som er så gammel?” Jo, det er helt sikkert, Grethe Bentzen er vores ældste medlem.

Hjertelig til lykke med de 100 år. Tilbage