Bestyrelsesmøde 16. august 2018

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Orientering fra formanden ​
 3. Orientering fra kasserer
  1. Godkendelse af DVS-regnskab samt indsamlingsregnskab for 2017-2018​
  2. Forslag til budgetudarbejdelse for 2018-2019 og 2019-2020​
  3. Forberedelse af dagsorden til generalforsamling den 24. oktober 2018 i Valby Kulturhus.​
   Læs fremsendte bilag fra Hans Jørgen inden mødet.​
  4. Pris på annonce i medlemsblad
 4. Orientering fra udvalgene
  1. Kulturhistorisk udvalg ​
  1. Mødeudvalg​
  2. Festival 2019
   Betingelser: Karin og Anne​2. juli →2 September:
   Deadline for endelig bekræftelse af tilbud​ 1. august → 2 Oktober:
   Depositum kr. 2.500,- opkræves pr. person. ​
 5. Støtte til projekt Historic Danish Plantation in St. Croix, US Virgin Island v/ Karin
 6. Stadfæstelse af "Det sorte kapitel - ansøgning om støtte til transportudgifter"​
 7. Forslag til medlemskab af Danmarks-Samfundet, da vi skal have ny dug på fanen (Hans Jørgen /Gerda/Lars)​
 8. Medlemsadministration v/ Anne og (Karin) ubehandlet pkt. fra sidste møde ​
 9. Evaluering af Sommerfest juni 2018 (alle) ​
 10. Medlemsrekruttering, ubehandlet pkt. fra sidste møde ​
 11. Magasinet​
 12. Status på Facebook v/Therese og Kasper​
 13. Indstilling vedrørende beslutning om opdatering af teknikken bag vores hjemmeside.​ 
  Hjemmesidens teknik er nu nået pensionsalderen og skulle egentlig opdateres, men dette kan ikke lade sig gøre uden større besvær (udgift). Det skyldes at vi ikke blot har en "out og the box" løsning men har fået lavet en hel del funktioner specielt til vores brug. Vores leverandør anbefaler, at vi går over til en anden løsning, WordPress. 
 14. Beretninger på generalforsamlingen.​
  I lovenes § 7, stk. 2 hedder det "Beretning om Selskabets virksomhed i perioden". Der står ikke nævnt at hvert eneste udvalg skal afgive beretning hver for sig. Jeg foreslår at det alene er formanden der afgiver beretning for virksomheden. Det virker "overkilled" at så mange ("udvalg") skal have lov til at sige lidt på generalforsamlingen. Vi må kunne nøjes med at formanden og kassereren afgiver beretning.
 15. Deltagelse i "Rejsemessen 2018" i Øksnehallen
  1. Hvornår?
  2. Hvem kan eller vil deltage og på hvilke tidspunkter?
  3. Vores folder. Har vi et oplag eller skal den genoptrykkes?
  4. Andet vi skal bidrage med?
 16. Næste møde
 17. Eventuelt
Læs referatet her.

 

Uddeling af Specialprisen 2018

Dansk Vestindisk Selskab uddelte den 10. juni 2018 Specialprisen 2018 til to studerende, der gennem deres specialer skrevet som led i deres studier har gjort en særlig indsats for at beskrive tiden med dansk kolonistyre.

Specialerne blev tildelt:

Camilla Lund Mikkelsen for specialet "Postkoloniale dialoger i kunsten. En analyse af udstillingen "Blinde Vinkler" i et transnationalt perspektiv".
 
Specialet blev afleveret i faget ved Kultur- og sprogmødestudier ved Roskilde Universitet, marts 2018 og undersøger hvordan kunst bidrager til nye dialoger om kolonialisme og kolonialitet med udgangspunkt i kunstens sprog gennem en analyse af udstillingen ”Blinde Vinkler”.

Specialet tildeles førstepræmien på grund af et højt akademisk og teoretisk niveau i et enormt komplekst felt. Specialets behandling af udstillingen ”Blinde vinkler” opsat på Det Kongelige Bibliotek i 2018 formår at omsætte en teoretisk kompleksitet til en nuanceret, kritisk analyse af udvalgte værker i udstillingen. Mikkelsens speciale benytter sig af postkolonialisme og hvidhedsstudier i en dybdegående kunst- og kulturanalyse af fire værker fra udstillingen og derved bringer Mikkelsen elegant kunsthistorien ind i samtalen om Danmarks koloniale fortid. Gennem sine komparative analysenedslag og diskussioner formår Mikkelsen at vriste samtalen ud af et decideret dansk rum og ind i et bredere europæisk perspektiv på koloniale subjekter.
Desuden bringer Mikkelsen en række nye spørgsmål i spil om, hvordan narrativer om den ’fælles’ koloniale fortid skal forstås i den fremadrettet dialog om en fælles fortid. Overordnet viser analysen, hvordan specialets temaer indbyrdes relation formidler komplekse spørgsmål om kolonialisme og kolonialitet på en måde, som åbner for refleksion og selvkritik i den tidligere koloniale metropol.
Generelt demonstrerer specialet en høj faglig standard og derfor har Dansk Vestindisk Selskab besluttet at tildele specialet førstepræmien.

Emilie Paaske Drachmann for specialet  "Omvendingens dronning. En analyse af et erindringsmo(nu)ment"

Specialet blev afleveret i faget Kultur og formidling ved Syddansk Universitet Universitet, i maj 2016 og undersøger den kollektive erindring af den danske slavehistorie i Dansk Vestindien med udgangspunkt i Jeannette Ehlers’ forslag om at rejse en mindeskulptur foran Vestindisk Pakhus i København.

Specialet tildeles andenpræmien på grund af et fagligt højt niveau og evnen til at kunne bevæge frem og tilbage i forskningsfeltet, hvori Drachmann bestemt er i omgangshøjde med forskningen i feltet. Specialets teoretiske indgangsvinkel til kollektiv erindring diskuteres på fornemmeste vist gennem forskellige relevante ståsteder og bidrager med interessante og tankevækkende diskussioner om koloniale mindesmærker. Specialets abstraktionsniveau er højt og specialet argumenterer for, at den forslåede mindeskulptur tilbyder en alternativ forståelse af den dansk-vestindiske historie end den standardiserede fortælling. Overordnet viser analysen, hvordan mindesmærket ikke skal betragtes som et isoleret objekt, men som et knudepunkt i et netværk, der indeholder adskillige andre elementer som den kollektive erindring af slavetiden, samtidige debatter og diskurser i landets medier, kvarteret Frederiksstaden og Det Vestindiske Pakhus samt de intenderede beskuere for at nævne et udvalg.

Generelt demonstrerer specialet et særdeles solidt akademisk håndværk og derfor har Dansk Vestindisk Selskab besluttet at tildele specialet andenpræmien.

Mød forfatteren Mich Vraa den 26. september 2018
Mich Vraa, forfatter og foredragsholder, fortæller om sin bog "Haabet" og om Dansk Vestindien.
Mich Vraa er uddannet journalist og har oversat en række af tidens store amerikanske og engelske forfattere som fx Jonathan Franzen og Anthony Doerr. Selv er han også forfatter og især kendt for sin roman “Haabet”, der er første bind i serien om Dansk Vestindien og udkom i 2015. Mich Vraa debuterede i 1982 med “Papegøjejagt” (Wøldike) og har siden udgivet en række bøger.

Læse mere under "Kommende arrangementer".

Bestyrelsesmøde 4. juni 2018, kl. 17:30
Til stede Anne, Ranka, Gerda, Dorte, Hans Jørgen, Kasper, Michael, Ebbe og Lars
Afbud Karin og  Therese 


Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Orientering fra formanden
 3. Orientering fra kasserer:
  1. Medlems status hvor sidste frist for kontingent betaling er passeret efter rykkerprocedure.
  2. Udlevering af nøglebrikker til arkivet
 4. Orientering fra udvalgene:
  1. Kulturhistorisk udvalg
  2. Mødeudvalg
 5. Salg af St Croix-kortet
 6. Ansøgning fra Friends of St. Croix om støtte til nyt skilderhus efter orkanen Maria 1.200 $.
 7. Medlemsadministration (ubehandlet pkt. fra sidste møde)
 8. Sommerfest juni 2018, opdatering
 9. Medlemsrekruttering (ubehandlet pkt. fra sidste møde)
 10. Eventuelt
Du kan se referatet her.

 

Danmarks sorte samvittighed - tre film om vores tid som kolonimagt

Film 1: En sort hvid historie - Vores rigdom, deres ulykke.  Se filmen på Youtube her. Spilletid 28 min 22 sek.
Slave- og sukkerhandel skabte enorme formuer - og var med til at betale for nogle af de flotteste bygninger i København. Et par afrikanske studerende på byvandring er overraskede. De kendte naturligvis til slavetiden, men ikke til Danmarks involvering. Den bestod blandt andet i, at man avlede slaver som man avlede husdyr. For at sikre nye slavebørn til sukkermarkerne. En efterkommer fortæller, hvordan hans berygtede forfader Hans West, var med til det. Et par unge danske forskere fortæller om, hvordan Afrika i de år blev drænet for mennesker.

 


Film2: Frihed og salg - To versioner af samme historie. Se filmen på Youtube her. Spilletid 27 min 51 sek.
I Danmark og på de amerikanske Virgin Islands fortælles historien om afskaffelsen af slaveriet på meget forskellige måder. På øerne har de ikke meget respekt for den danske version og for de danske helte. I tiden efter slaveriet gik det kun værre. Danskerne mistede interessen for øerne, fordi de ikke gav penge. Og befolkningen blev overladt til dens egen skæbne.

Film 3: Danmarks sorte samvittighed - Undskyld eller ...  Se filmen på Youtube her. Spilletid 28 mni 10 sek.
Danmark solgte sine øer i Caribien - og så glemte vi nærmest alt om dem. Danmark har intet  mindesmærke for de 100.000 afrikanere, der blev ført til De vestindiske øer som slaver. Det undrer man sig over på De amerikanske jomfruøer. Efter slaveriet blev det ved med at gå ned ad bakke. Den sorte befolkning døde af sygdomme og fattigdom. Til sidst var der så få mennesker, at det ikke længere var muligt at drive sukkerplantagerne. Der manglede arbejdskraft. Og så solgte Danmark øerne. Lokalbefolkningen blev ikke spurgt. USA tog over  med en militær regering af hvide officerer fra de amerikanske Sydstater.

På øerne er der nogle, der mener, at Danmark burde give en undskyldning. Andre mener, at vi hellere bør kigge fremad - og se om vi kan finde en fælles forståelse af, hvad det egentlig var der skete.

Vejen til historisk viden - udvalgte artikler i medlemsblade

Ingen børnepenge i vestindien

Forfatter Gunvor Simonsen
Artikel udgivet: September 2007

"I Vestindien lå det ikke statsmagten på sinde, at sikre de uægte børn sådan som de skulle sikres i Danmark. I kolonierne gjaldt det i stedet om at bevare de ”Blankes Ære og Familiers Roelighed”, som der stod i reskriptet. Der var med andre ord meget stor forskel på dansk og dansk-vestindisk retspleje, når det gjaldt uægtebørn og illegitim seksualitet". I 1700-tallets slutning reformerede den danske enevælde den lovgivning om utugt og løsagtighed, som havde karakteriseret Danmark siden reformationen i 1530’erne.

En artikel i serien "Historisk Kavalkade" der blev bragt i medlemsbladet i årene 2007 - 2011.
Læs mere . . . .

 

Uretfærdigheder oplevet af frikulørte Karen Theresa 1815-1819

Forfatter: Elisabeth Rezende
Artikel udgivet: September 2009
I serien "Historisk Kavalkade" i DWIS' medlemsblad blev denne artikel skrevet af Elisabeth Rezende og oversat af Vibeke Maduro Tuxen ´bragt i 2009.
"Karen Theresa Curtis havde været vidne til den modstand hendes far, ægtefælle og de frikulørte mænd i samfundet havde udvist mod hvad de følte var utallige retmæssige krænkelser mod dem. Hun var helt bevidst om, at uanset hvilke krænkelser mændene havde lidt, så havde også kvinderne lidt dem. Som forretningsdrivende havde hun haft sine egne slag at udkæmpe i driften af forretningen og opsynet med en gadehandlende slave. Men, til forskel fra mændene, havde hun ikke muligheden for at deltage i kollektive demonstrationer i gaderne eller for at underskrive andragender, selv om hun følte dybt inde, at hun havde intelligensen og modet til at gøre det."
Læs mere . . . .

 

 

Orkaner i Dansk Vestindien i 1916

Forfatter: Magne Juhl
Artikel udgivet: November 2017
Det kan være svært at se, hvordan orkanen  i 1916 var i forhold til orkanerne i år. Den 9. oktober 1916 var der ifølge  www.stormcarib en vindstyrke på 110 miles per time og et barometertryk på 963 mbar. Det svarer til en kategori 2 hurricane eller mere, idet der ved en kategori 3 anføres fra 964 til 945 mbar.

 

Dansk Vestindisk Selskab – for dig der er interesseret i de tidligere danske øer i Caribien. Skriv til os på dvs@dwis.dk

CVR. nr.  30 84 69 31 - Formand Anne Walbom - Lykkesholms Alle 2A - 1902 Frederiksberg C. - Tlf. 2374 9220 - email formanden@dwis.dk

Bankkonto: Lån & Spar Bank 0400-117 00 79724

IBAN-nr. DK200400 170079724; BIC-kode LOSADKKK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.