Vilhelm Bay 1895 Sorø Akademi
Vilhelm Bay som 17 årig efter at have bestået præliminiæreksamen på Sorø Akademi.

Bay er nr. 2 set fra højre i forreste række.
Vilhelm Bay nygift
Vilhelm Bay fotograferet med hustruen Hermina Augusta Nicoline Bay (født Valentiner) efter brylluppet den den 13. september 1908 - dagen før afrejsen til De Dansk Vestindiske Øer.
Vilhelm Bay med datter
Datteren, Aase Ellen, blev født i Frederiksted den 3. juni 1910 og billedet her er taget et år efter, den 17. maj 1911.  Bay fik i alt tre børn, Aase Ellen, Preben og Inger.  Aase Ellen gik i sin fars fodspor og kom selv senere ind i toldvæsenet.
Pre oplysning Fotosearch k21580358 beskret

At føde børn i Dansk Vestindien på den tid var ikke helt ukompliceret. Læs mere herom i specialet Danske filantropiske og missionske kvinder i Dansk Vestindien 1904-1917 skrevet af Sara Holm-Meier, Københavns Universitet
Vilhelm Bay med hustru og datter
Billedet viser den lille familie foran huset i Queens Street 45 fotograferet i 1911 før hustruens rejse tilbage til Danmark. Hermina Bay var blevet alvorlig syg og måtte tilbage for at komme under behandling.
Vilhelm Bays dagligstue i Frederiksted
Et udsnit af Bay dagsligstue med luftige møbler, der gjorde det muligt at få luft omkring kroppen.
Vilhelm Bays dagligstue i Frederiksted
Billedet af Vilhelm Bays dagligstue i Frederiksted viser et møblement bestående af lette luftige møbler, der udmærkede sig ved at være særlig egnede i den fugtige tropiske varme. 
Petroleumslampen vidner om, at elektriciteten endnu ikke var udbredt på øerne.
Billedet, der er fra 1910, er venligst stillet til rådighed af familien.
Vilhelm Bays hjem i Frederiksted
Billede fra Vilhelm Bays hjem i Frederiksted.  Stuer med højt til loftet og høje åbne vinduer med jalousilåger sikrede luftige rum.
Bemærk vuggen ved vinduet - også her med tremmer omkring, så der kunne komme luft til.
Billedet er venligst stillet til rådighed af familien.
Vilhelm Bay slapper af i sit hjem i Frederiksted
Vilhelm Bay fotograferet omkring år 1911 i hjemmet 45 Quens Street i Frederiksted. Hjemmet er stærkt præget af, at en toldkontrollør på den tid havde en høj status i det lille samfund i Frederiksted. Bemærk hvor høj døren i baggrunden er. Bay lagde stor vægt på at rummene havde højt til loftet, så der altid kunne være "plads til frisk luft" i rummene. 
Billedet er venligst stillet til rådighed af familien.
Vilhelm Bays hjem pyntet op til jul
Der er pyntet op til jul i Vilhelm Bays hjem. Juletræer i form af rødgran var ikke muligt i troperne, så danskere måtte tage til takke med alternativer.
Billedet må antages at være fra julen 1909, hvor familien måtte "tage til takke med et beskedent hjem uden særlig gode muligheder for udluftning". 
Billedet er venligst stillet til rådighed af familien.
Vilhelm Bay med kollegaerne i Charlotte Amalie
Vilhelm Bay ses her sammen med det øvrige personale på toldkammeret i Charlotte Amalie. På den tid var toldforvalteren også postmester.
Personalet bestod derfor af en toldforvalter/postmester, en toldkontrollør og medarbejdere beskæftiget med postopgaver. Toldopgaverne på St. Thomas var meget forenklet ift St. Croix, hvorfor der ikke var det samme behov for personale her.
Vilhelm Bay på hans kontor i Frederiksted
Vilhelm Bay er her foreviget ved hans skrivebord på toldkammeret i Frederiksted. Den uniform han bærer var ikke ifølge uniformreglementet - han havde fået syet den af en lokal skrædder og var udpræget inspireret af den uniform officerer på orlogsskibene bar. Læg mærke til tropehjelmen - den var også Bay egen opfindelse.
Vilhelm Bay foran hjemmet i Charlotte Amalie
I efteråret 1911 rejste Hermina Bay tilbage til Danmark på grund af sygdom. Samtidig modtog Bay meddelelse om, at han var blevet forflyttet til Charlotte Amalie, St. Thomas, for at afløse stedets toldassistent, der havde svindlet.
Den 1. januar 1912 flyttede Bay derfor til Charlotte Amalie, hvor han meget passende byttede bolig med præsten, Angelo Pedersen, der var blevet forflyttet til Frerderiksted.
Indtil sin hjemrejse i 1917 boede Vilhelm Bay altså i præsteboligen i Charlotte Amalie.
Billedet er venligst stillet til rådighed af familien.
Vilhelm Bay på kontoret i Charlotte Amalie
Toldforvalteren i Charlotte Amalie var også postmester, så toldkammeret havde også funktion som postkontor. Vilhelm Bay ses her på kontoret i færd med administrative opgaver ved siden af kollegaer beskæftiget med postopgaver. 
Bays karakteristiske tropehjelm ses i baggrunden ligesom det ses, at der nu er elektrisk lys.
Vilhelm Bay med hans amerikanske efterfølger
Efter overdragelsen til USA den 31. marts 1917 skulle amerikanske flådeofficerer overtage opgaven med at opkræve told og afgifter.
Bay ses her på kajen ved Kings Warf i Charlotte Amalie sammen med hans efterfølger løjtnant Shaw, som Bay i øvrigt opretholdt kontakten med efter at han vendte tilbage til Danmark.
Vilhelm Bay i gallauniform
Efter overdragelsen til USA den 1. april 1917 havde Vilhelm Bay kun tilbage at sætte efterfølgeren ind i arbejdet med toldopgaverne på St. Thomas. På grund af 1. Verdenskrig var det ikke lige til at komme hjem, så først i august nåede et skib frem fra Danmark, og de udstationerede embedsmænd kunne komme hjem.
Hjemvendt fra øerne fik Bay taget dette billede i gallauniform - uagtet der for hans vedkommende ikke var meget at fejre. Han blev fyret på gråt papir efter hjemkomsten
Vilhelm Bay - danebrogsmand
Vilhelm Bay modtog danebrogsordenen i 1940 og blev udnævnt til ridder den 28. juni 1948. Han ses her fotograferet efter at have modtaget ordenen i 1948 kort tid efter at han var gået på pension.
Vilhelm Bay nyder sit otium
Efter et par år uden for toldvæsenet blev Vilhelm Bay  genansat i 1919 og fortsatte i etaten helt frem til 1948, hvor han fyldte 70 år. Bay var ifølge egne ord en streng men retfærdig chef. Han kom til at betyde en del for mekanisering af toldvæsenets regnskaber gennem 1930'erne og 40'erne. Så meget at han blev opfordret til - som pensionist - at fortsætte med moderniseringen af toldvæsenets regnskabsførelse.
Vilhelm Bay ses her med Hermina i deres hjem i Gentoftegade 51, hvor han boede til sin død den 1. juni 1968.
Fotoet er udlånt af familien.

Dansk Vestindisk Selskab – for dig der er interesseret i de tidligere danske øer i Caribien. Skriv til os på dvs@dwis.dk

CVR. nr.  30 84 69 31 - Formand Lars Hven Troelsen - Strandøre 19, 2100 København Ø - Tlf. 4051 9495.

Bankkonto: Lån & Spar Bank 0400-117 00 79724.

Mobilepay: 65692

IBAN-nr. DK200400 170079724; BIC-kode LOSADKKK

 

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.