Udskriv

Hjælp til orkanofre i Dansk Vestindien!

Dansk Vestindisk Selskab har indsamlet 100.588,40 kr. for at kunne hjælpe ofre for orkanerne Irma og Maria på St. Thomas, St. John og St. Croix.  Indsamlingen er sluttet med udgangen af 2017, jfr de betingelser Indsamlingsstyrelsen har stillet til os.

57.000 kr. er foreløbig sendt afsted som en form for akut nødhjælp til bl.a. solcellelys og myggearmbånd til børn. Resten vil blive uddelt i begyndelsen af 2018 og vil da blive brugt som mere langsigtet hjælp.

 

Bestyrelsesmøde 25. januar 2018

Dagsorden
 1.  Valg af ordstyrer og referent
 2.  Orientering fra formanden, herunder afrapportering efter besøget på Øerne
 3.  Orientering fra Kasserer:
  1.  Generel orientering
  2. Budget og forbrug for 2018
 4. Orientering fra udvalgene:
  1. Kulturhistorisk udvalg
  2. Mødeudvalg
  3. Irma udvalget
   1. Prioritering og fordeling af de indsamlede midler, der måtte udestå samt afsluttende regnskab for de indsamlede midler
    1. University of Virgin Islands
    2. St Croix Landmarks Society
    3. CGL
    4. Historical Society St John
    5. Whim
   2. Afrapportering til indsamlingsnævnet
 5. Status/opdatering på hjemmesiden v/Ebbe
 6. Forhandling af Jubilæumsrommen.
 7. Ebbe frasiger sig opgaven.
 8. Evaluering af arrangementerne i 2017/Gerda/Anne
 9. Reklamer på vores hjemmeside. UDGÅET
 10. Genoptryk af Sankt Croix bogen? Kun oplag (60 stk) tilbage til dette år!
 11. Wilhelm Bay bogen.
 12. Medlemsrekruttering
 13. Magasinet
 14. Eventuelt
 15. Næste møde
Medlemmer kan læse referatet her.