Udskriv

Bestyrelsesmøde 7. maj 2018

Bestyrelsesmøde 7. maj 2018, kl. 17:30 hos Anne Walbom
Til stede: Anne, Ranka og , Gerda, Hans Jørgen, Kasper og Lars
Afbud: Michael, Karin, Therese,  Dorte og Ebbe


Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Orientering fra formanden
 3. Orientering fra kasserer
  1. Forslag vedrørende  MobilePay løsning.
 4. Orientering fra udvalgene:
  1. Kulturhistorisk udvalg
  2. Mødeudvalg
 5. Genoptryk af posters of Hugo Larsens billeder, bl. a "Barnepige med barn"
 6. Medlemsadministration
 7. Sommerfest juni 2018
 8. Endelig indsamlings (Orkan)regnskab og oversigt over fordeling efter Irmamaria
 9. Medlemsrekruttering
 10. Eventuelt
 11. Næste møde

  Referatet finder du her; kun for medlemmer.