Udskriv
På bestyrelsesmøde den 17. september 2014 er det vedtaget af indføre en forretningsorden for afholdelsen af bestyrelsesmøder i selskabet.

For bestyrelsesmøderne gælder herefter,
  1. at en dagsorden altid bør udsendes senest fem til syv kalenderdage før mødet
  2. at der skelnes mellem hvad der er til ren orientering og hvad der er til behandling og vedtagelse.
  3. at ethvert emne hvor der skal træffes en beslutning optages i dagsordenen som et selvstændigt punkt
  4. at der til punkter hvor der skal vedtages noget udsendes materiale til bestyrelsesmedlemmerne sammen med dagsordenen, således at alle har tid til at sætte sig ind i det, der skal drøftes og evt. vedtages.
  5. at der under de hidtidige punkter ”Orientering fra …” ikke kan besluttes noget.
  6. at udkast til referat bør udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest syv kalenderdage efter et møde
  7. at bestyrelsesmedlemmerne bør kommentere udkast til referat senest fire kalenderdage efter udsendelse af udkastet
  8. at referat fra bestyrelsesmøder først udsendes til andre end bestyrelsesmedlemmer, når referatet er godkendt, jfr. punkt 7

Bestyrelsen