Ordinær generalforsamling 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Vestindisk Selskab 
 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning om Selskabets virksomhed i perioden
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
 4.  Fastlæggelse af budget for indeværende og næstkommende regnskabsår, herunder fastlæggelse af medlemskontingent
 5.  Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer af visse bestemmelser i vedtægterne.
  Det drejer sig om bestemmelserne i §§ 5,8,11 og 14.
  1.  Medlemskab af anden organisation
  2.  Ordinær generalforsamling
  3.  Bestyrelsen
  4.  Bestyrelsesmøder
  5.  Regnskabsår

   Vedtægtsændringerne + forklaringer er fremlagt på selskabets hjemmeside med bestyrelsens kommentarer.  Klik nedenfor på "Læs mere"
 6.  Valg til Selskabets bestyrelse Følgende er på valg: Anne Walbom, Michael Kjeldsen, Dorte Paaske, Kasper Nygaard Jensen og Rannveig Reumert. Alle bortset fra Rannveig Reumert er villige til genvalg.
 7.  Valg af revisorer og en revisorsuppleant Edith Christiansen og Ulrik Lauridsen er villige til genvalg.
 8.  Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 8, ske skriftligt til formanden, senest 7 dage før generalforsamlingen. Fristen er sat til 16. oktober 2019.

Nb! Tilmelding er ikke obligatorisk men vi sætter pris på, hvis du alligevel gør det. Det letter planlægningen.

Information om arrangementet

Arrangementets tidspunkt Onsdag 23-10-2019. 19-30
Det foregår her: Valby Kulturhus
Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement