Ekstraordinær generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med henblik på godkendelse af de på den ordinære generalforsamling den 23. oktober 2019 vedtagne vedtægtsændringer. 

Vedtægtsændringerne, hidtil gældende og godkendte, ændret på den ordinære generalforsamling (ændringer fremhævet med gult), kan ses på Selskabets hjemmeside www. dwis.dk, og vil blive fremsendt i en nyhedsmail.

    1. Valg af dirigent og referent
    2. Valg af stemmetællere
    3.  Endelig godkendelse af den ordinære generalforsamlings godkendte vedtægtsændringer af visse bestemmelser i vedtægterne. Det drejer sig om bestemmelserne i §§ 4,5,8,9,11,12,14,16 og 19. Efter den ekstraordinære generalforsamling gennemføres medlemsmøde.

Lars Hven Troelsen

Formand

Nb: Bemærk at arrangementet holdes i Taastrup Medborgerhus og ikke i Valby, hvor lokalerne er under renovering.

Information om arrangementet

Arrangementets tidspunkt Torsdag 17-09-2020. 18-30
Det foregår her: Taastrup Medborgerhus
Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement