Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling onsdag d. 26. maj 2021, kl. 18:00 i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning om Selskabets virksomhed i perioden.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for regnskabsåret 01.07.2019-30.06.2020 og perioden 01.07.2020-31.12.2020.
  4. Fastlæggelse af budget for indeværende og næstkommende regnskabsår, (2020-2021) herunder fastlæggelse af medlemskontingent.
  5. Behandling af fremsatte forslag.
  6. Valg til Selskabets bestyrelse. Følgende er på valg: Anna Monica Villa, Gerda Brown, Hans Jørgen Laursen, Torben Jerø, Ebbe Tor Andersen og Lars Hven Troelsen. Ebbe Tor Andersen ønsker ikke genvalg. Kasper Nygaard Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  7. Valg af revisorer og en revisorsuppleant. Edith Christiansen og Ulrik Lauridsen er villige til genvalg.
  8. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne § 8, ske skriftligt til formanden, senest 7 dage før generalforsamlingen. Fristen er sat til 19. maj 2021.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.

Information om arrangementet

Arrangementets tidspunkt Onsdag 26-05-2021. 18-00
Sidste frist for tilmelding: Onsdag 26-05-2021. 19-00
Det foregår her: Valby Kulturhus