Skip to main content

Kommende arrangementer

27
sep
2023

Digitalisering på USVI af Dansk Vestindiske arkiver

27-09-2023 19:00 -21:30
PROJEKT DIGITALISERING AF DANSK VESTINDISKE ARKIVER FREM TIL 1917, SOM FINDES PÅ US VIRGIN ISLANDS.

Tidligere rigsarkivar Asbjørn Hellum og tidligere stadsarkivar Ruth Hedegaard, har fået fondsmidler fra Civilingeniør Knud Nørgaard og Hustru Grethe Nørgaards Fond til digitalisering af de gamle Dansk vestindiske arkiver, der opbevares i Ednid M. Baa Library, Charlotte Amalie og Florence Williams Library i Christiansted.

De vil være på øerne seks måneder, og har tilbragt den første periode på tre måneder på St. Thomas og St. Croix, hvor de har digitaliseret godt 15.000 sider. Det er lykkes at få engageret to meget kvalificerede frivillige til at hjælpe i projektet.

De vil præsentere deres projekt og tale om arkivernes historie og fremtidige perspektiver i arbejdet med arkiverne. Efter overdragelsen af øerne til USA’s i 1917 blev størstedelen af arkiverne fra den danske periode sendt til Danmark.

En mindre del af arkiverne forblev på øerne. Det er især arkiver, der var nødvendige for den fortsatte administration fx. politi og retsvæsen, ejendomsregistrering mv. De vil tale om indholdet af arkiverne, der stadig opbevares på øerne, muligheden for at bruge materialet og de håber at øge interessen for at transskribere og oversætte dokumenterne, så de kan bruges af alle historisk interesserede I USVI og af andre, som ikke kan læse de danske tekster.

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

21
okt
2023

Digitalisering på USVI af Dansk Vestindiske arkiver

21-10-2023 13:00 -15:30
Stensballegaard Golf, Stensballegårdvej 7, 8700 Horsens
PROJEKT DIGITALISERING AF DANSK VESTINDISKE ARKIVER FREM TIL 1917, SOM FINDES PÅ US VIRGIN ISLANDS.

Tidligere rigsarkivar Asbjørn Hellum og tidligere stadsarkivar Ruth Hedegaard, har fået fondsmidler fra Civilingeniør Knud Nørgaard og Hustru Grethe Nørgaards Fond til digitalisering af de gamle Dansk vestindiske arkiver, der opbevares i Ednid M. Baa Library, Charlotte Amalie og Florence Williams Library i Christiansted.

De vil være på øerne seks måneder, og har tilbragt den første periode på tre måneder på St. Thomas og St. Croix, hvor de har digitaliseret godt 15.000 sider. Det er lykkes at få engageret to meget kvalificerede frivillige til at hjælpe i projektet.

De vil præsentere deres projekt og tale om arkivernes historie og fremtidige perspektiver i arbejdet med arkiverne. Efter overdragelsen af øerne til USA’s i 1917 blev størstedelen af arkiverne fra den danske periode sendt til Danmark.

En mindre del af arkiverne forblev på øerne. Det er især arkiver, der var nødvendige for den fortsatte administration fx. politi og retsvæsen, ejendomsregistrering mv. De vil tale om indholdet af arkiverne, der stadig opbevares på øerne, muligheden for at bruge materialet og de håber at øge interessen for at transskribere og oversætte dokumenterne, så de kan bruges af alle historisk interesserede I USVI og af andre, som ikke kan læse de danske tekster.
27
Nov
2023

Crab Island og starten på St. Croix

27-11-2023 19:00 -21:30
Crab Island og starten på St. Croix
Vores medlem Jens Villumsen har igennem en årrække tydet en stor del af de mange arkivalier, der findes fra vores tid som kolonimagt i Caribien.

Mange af disse transskriberede arkivalier er ved at blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside og afslører hidtil ukendte detaljer. Det er fra dette materiale, at Jens Villumsen har hentet nogle af de mindre kendte fortællinger frem.

I begyndelsen af 1700-tallet, efter at vi havde udnyttet størstedelen af den tilgængelige
jord på St. Thomas, tog vi i 1718 den ubesatte ø St. Jan i besiddelse. Imidlertid voksede
behovet for yderligere dyrkningsarealer hurtigt, hvilket førte til interesse for to ubefolkede øer,
St. Croix og Crab Island.

St. Croix, havde stået næsten øde hen siden franskmændene i 1694-95 havde forladt øen
og flyttet hele befolkningen til Hispaniola. Den ligeledes ubeboede ø Crab Island var
tidligere blevet markeret som dansk interesseområde af guvernør Esmit.

Forhandlinger med franskmændene om overtagelse af St. Croix blev indledt i 1732. Vi foreslog
at bytte Crab Island for St. Croix, men så let var det ikke. Frankrig var uinteresseret i Crab Island (eller Bique, som de kaldte det), og de ville have en vis sum for St. Croix.

I salgskontrakten anerkendte franskmændene Crab Island som dansk interesseområde og
forpligtede sig til at støtte vores ret til øerne St. Thomas, St. Jan, St. Croix og Crab Island.

Det lader os tilbage med en masse spørgsmål som:
  • Hvad stod der i kontrakten på St. Croix?
  • Hvad var Crab Island egentlig?
  • Hvad var St. Croix for en ø, da vi overtog den?
  • Hvad støder man på ved opstart af St. Croix?
  • Og endelig, hvordan får man plantagerne afsat, når de er blevet udmålt?
31
dec
2023

Indmeldelse

31-12-2023
Indmeldelse i Dansk Vestindisk Selskab
Du kan her tilmelde dig som medlem af Dansk Vestindisk Selskab. 

Medlem på prøve - noget for dig?

Fra 1. juli 2022 har vi indført en ordning med prøvemedlemskab; dvs at du "bliver medlem på prøve" og at du derfor ikke skal betale kontingent i de første 12 måneder. Derefter overgår man til et almindeligt medlemskab med betaling af kontingent efter bestemmelserne i vedtægternes § 6. Årligt kontingent for medlemsblad sendt med posten: 400 kr. eller elektronisk medlemsblad: 350 kr. Studerende (med studiekort) 200 kr.

Inden et prøvemedlemskab er ved at udløbe, sender vi en mail med oplysning om muligheder ved et fortsat medlemskab.

Man kan tegne et prøvemedlemskab, hvis man ikke tidligere har været medlem af Dansk Vestindisk Selskab.

Mens man har et prøvemedlemskab modtager man medlemsbladet MAGASINET elektronisk.

Det får du . . .
Som medlem af Dansk Vestindisk Selskab får du
  • fem medlemsblade a 32 sider om året indeholdende artikler med historisk indhold samt aktuelt om øerne.
  • gratis adgang til foredrag o.l. på medlemsmøder ca otte gange om året i Østdanmark og ca fire gange i Vestdanmark
  • gratis deltagelse ved historiske byrundture, udflugter mv.
Pris?
Et medlemskab koster
  • 350 kr. om året inkl. medlemsblade tilsendt som pdf-fil med nyhedsbrev (digital løsning).
  • 50 kr. i tillæg hvis bladet ønskes tilsendt med post i papirudgave.

Ved indmeldelse efter den 1. juli er kontingent kun det  halve (175 kr. hhv. 25 kr.) for resten af året. Efter 1. november opkræves ikke kontingent for de sidste måneder i året. 

Klik nedenfor på "Personlig" for at oprette dig som nyt medlem. Når du har udfyldt formularen, bliver du dirigeret videre til siden med betaling af kontingent. Du kan til enhver tid afbryde forløbet. En indmeldelse gælder for hele husstanden, så ægtefælle, kæreste e.l. er velkommen til at deltage i vores arrangementer.

31
dec
2023

Kontingent for 2023 (fornyelse af medlemskab)

31-12-2023
Du kan her foretage betaling af kontingent for 2023.

Kontingentet udgør et grundbeløb på 350 kr.  og hvis du ønsker medlemsbladet tilsendt med PostNord lægges der et gebyr på 50 kr. således at kontingentet for 2023 da vil være 400 kr. Et kontingent gælder for hele din husstand.

Dit valg af medlemsblad registreres automatisk, så efter betaling af kontingent behøver du ikke at foretage dig mere.