Skip to main content

Slægtsforskning

Slægtsforskning på internettet
Slgtsforskning 300x420Der er mange muligheder for at slægtsforske via internettet. En stor del af de mest centrale arkivalier er tilgængelige på internettet, enten i scannet form eller i søgbare afskrifter. Via internettet er det også muligt at møde ligesindede og udveksle oplysninger, eller få hjælp til at løse problemer.


Dansk Vestindisk Selskab har som en af vores mærkesager at hjælpe og vejlede medlemmerne med at finde tilbage i historien. Det sker dels ved hjælp af oplysninger og link på denne side, dels ved personlige kontakter til andre medlemmer med erfaring og dels ved kontakter til vores søsterorganisationer på øerne


Søgning i Danmark

Søgning  på øerne og i USA

Hjemmesiden Tracing African Roots indeholder en række nyttige oplysninger og link til brug ved søgning efter forfædre i Dansk Vestindien. Du finder her indgange til mere end to millioner registreringer. 


Omkring 2,1 mio data er blevet registreret i en database indeholdende faktuelle oplysninger om ca. 110.000 indbyggere på St. Croix fra perioden 1734-1917.