Skip to main content

Selskabet

Dansk Vestindisk Selskab med den engelske undertitel "Danish Westindien Society" blev stiftet på Valdemarsdag den 15. juni 1917 som klubben "Dansk Vestindien" og senere reorganiseret. I 1969 blev navnet ændret til Dansk Vestindisk Selskab, som er landsdækkende med hjemsted i København.

Selskabets protektor er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. 

Medlemmerne kommer fra hele landet, så selskabet har i dag en afdeling for Vestdanmark og en for Østdanmark, således at der holdes medlemsmøder begge steder.

Selskabet er en upolitisk forening og har til formål, 
  1. at samle alle, der har eller har haft tilknytning til U.S. Virgin Islands, det tidligere Dansk Vestindien, samt alle andre, der har interesse i at opretholde og skabe kulturelle og venskabelige forbindelser til øerne, og bevare minderne om Dansk Vestindien
  2. at informere om og støtte interessen for U.S. Virgin Islands og dets historie i Danmark, samt støtte interessen for Danmark i U. S. Virgin Islands.
Det søger vi gennemført ved
  • Møder, sammenkomster, foredrag og anden foreningsvirksomhed
  • Udgivelse af et medlemsblad og andre publikationer f.eks. hjemmeside
  • Samarbejde og korrespondance med andre foreninger med tilsvarende formål
  • Formidling af personlige kontakter gennem gensidige besøg.