Skip to main content

Selskabets stiftelse

Dansk Vestindisk Selskab blev stiftet på Valdemars Dag den 15. juni 1917 - altså bare tre måneder efter at Danmark havde afstået øerne til USA.

Stifterne var artillerist August Frederik Carl Neumann, Frederik Severin Markhøj, Sebak og kommandørkaptajn Kaj Nolsøe Bang (født på St. Croix).

Neumann blev valgt som selskabets første formand - en post han bestred i mange år.

 DVIS stiftere 1939
Selskabets stiftere med guvernørinde Helweg-Larsen. Fra venstre Neumann, Markhøj, Sebak og Bang.
Fotoet er taget ved et medlemsmøde i 1939.