Skip to main content

Før Columbus

De øer som i dag hedder U.S. Virgin Islands (indtil 1917 Dansk Vestindien) har gennem århundreder været beboet af mange folk og haft mange navne.

Arkæologiske udgravninger har vist, at forskellige indianske folk beboede øerne i årtusinder før europæerne kom. De mest velkendte er Taino-folket (ca. 700-1425), som indvandrede fra vest via Puerto Rico, og Carib-folket (ca. 1425-1590), som kom fra sydøst op gennem De Små Antiller.

Carib-folket kaldte St. Croix for Cibuquiera, ”Det stenede land”. Det mest kendte symbol på indianernes tilstedeværelse på øerne er de såkaldte petroglyffer (symboler udhugget på sten) ved Reef Bay på St. John, men også Salt River Bay på St. Croix er et vigtigt fundsted. Her er udgravet en af Tainoernes ceremonielle boldbaner, den eneste kendte på De Små Antiller. Desuden var det her, ved det Taino-folket kaldte AyAy, ”Floden”, at de første europæere gik i land i 1493.