Udvalg

Selskabets daglige aktiviteter er forankret i en række udvalg med deltagelse af såvel bestyrelsesmedlemmer som menige medlemmer. Selskabet har fra 2015 disse udvalg:

  • Festivaludvalg
  • Kulturhistorisk Udvalg
  • Mødeudvalg

Festivaludvalg

Formål  Formålet med udvalget er at arrangere selskabets udvekslingsrejser med søsterorganisationerne på øerne. Det være sig ved dansk besøg på øerne eller øernes besøg her i Danmark.

Medlemmer  Festival 2022 i Danmark:
Mai-Britt Anthony Sparholt
Anne Walbom
Gerda Brown JensenMødefrekvens  Ad hoc 

Kulturhistorisk udvalg

Formål  Kulturhistorisk udvalg har til formål at kunne oplyse om og formidle kulturelle og kulturhistoriske projekter, ideer og tiltag relaterede til det tidligere Dansk Vestindien til bestyrelsen og medlemmerne af Dansk Vestindisk Selskab samt venskabsforeninger på St. Croix, St. Thomas og St. John.
Kulturhistorisk udvalg beskæftiger sig således eksempelvis med følgende:
- Udgivelse og genudgivelse af bøger og andre publikationer
- Afholdelse af en priskonkurrence for det bedste universitetsspeciale (hovedopgave) om Dansk Vestindien med henblik på at fremme interessen for forskning i øernes historie
- Vejledning til medlemmer og ikke-medlemmers spørgsmål vedr. kulturelle forhold (efter henvendelse)
- Formidling og/eller organisering af andre kulturelle og kulturhistoriske projekter.

Medlemmer  Anne Walbom
Kasper Nygaard Jensen
Therese Leonhardt Hjorth
Michael Keldsen
Vibe Maria Martens
Aske Stick

Mødefrekvens  Ca. hver anden måned

 

Mødeudvalg

Formål  Formålet med udvalget er at arrangere selskabets bestyrelsesmøder og medlemsmøder samt fællesture til særlige arrangementer med relation til selskabets virke.
Medlemmer  Gerda Brown Jensen
John Brown
Mødefrekvens  Ad hoc 

 

 

Udskriv